homekompanijauslugeproizvodireferencepartnerikontakt


Referentna lista

 

Projektovanje i inženjering

       •  Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije kotlovskog postrojenja i instalacija u institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju ‘’Dr Simo Milošević’’ a.d. Igalo (2009.god.)
       •  Idejni projekat Instalacije centralnog grijanja – Zgrada održavanja, Piva, Elektroprivreda Crne Gore (2009.god)
       •  Glavni projekat Instalacije Propan-butan gasa – Hotelsko stambeni kompleks u Kolašinu, INVEST V Tivat (2009.god)
       •  Mašinski projekat instalacije TNG za SKI Hotel Žabljak (2008.god.)
       •  Mašinski projekat instalacije TNG za kuhinju Hotela Miločer (2008.god.)
       •  Mašinski projekat instalacije TNG i postrojenja za pripremu sanitarne potrošne vode u Hotelu ‘’Rivijera’’ – Njivice, Herceg Novi (2008.god.)
       •  Glavni mašinski projekat kotlarnice na TNG – JU OŠ ‘’Milan Vukotić’’, Golubovci (2008.god.)
       •  Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija Osnovne škole ‘’Njegoš’’ Spuž (2008.god.)
       •  Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija privatnog hotela Canović, Plav (2008.god.)
       •  Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija restorana ‘’Prova’’ Tivat (2008.god.)
       •  Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija Osnovne škole ‘’Olga Golović’’ Nikšić (2008.god.)
       •  Generalni projekat solarnog sistema za pripremu sanitarne potrosne vode – Studenrski dom – Podgorica (2007.god.)
       •  Generalni projekat solarnog sistema za pripremu sanitarne potrosne vode – Studenrski dom – Kotor (2007.god.)
       •  Generalni projekat solarnog sistema za pripremu sanitarne potrošne vode stambeno poslovnog objekta "CROSSWIND POWER", (2006.god.)
       •  Generalni projekat rekonstrukcije sistema grijanja u Osnovnoj školi "Drago Milović" i Srednjoj mješovitoj školi "Mladost" – Tivat, sa toplovodnom kotlarnicom na tečno gorivo 2x630 kW, (2006.god.)
       •  Glavni mašinski  i elektro projekat toplovodne kotlarnice 2x630 kW – Gimnazija "Slobodan Škerović" – Podgorica, (2006.god.)
       •  Idejni projekat solarnog sistema za pripremu sanitarne potrošne vode poslovno-apartmanskog objekta - Igalo, (2006.god.)
       •  Mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice JU OŠ “Bratstvo“ Rožaje, (2006.god.)
       •  Mašinski i elektro projekat pumpne stanice za zaštitu od potapanja, Q=100m3/h sa dizel agregatskim postrojenjem - Gimnazija “Petar I“ Danilovgrad, (2005.god.)
       •  Mašinski i elektro projekat kotlarnice za proizvodnju vodene pare INIS “Marko Radovic”-Podgorica,(2004.god.)
       •  Glavni mašinski i glavni elektro projekat sistema otprašivanja pogona stolarije”Čelebić” Podgorica (2003/2004.god.)
       •  Glavni mašinski projekat termotehnickih instalacija perionice Osnovne bolnice - Nikšić,(2002.god.)
       •  Glavni mašinski projekat termotehnickih instalacija tehnickog servisa ZOIL” Lovcen” - Niksić, (2002.god.)
       •  Glavni mašinski projekat centralne kotlarnice i toplotne podstanice u fabrici lezajeva”DaidoMetal” – Kotor,(2002.god.)
       •  Glavni mašinski projekat instalacija centralne kotlarnice i razvoda termo ulja u fabrici “Titex” – Podgorica, (2002.god.)
       •  Glavni mašinski projekat instalacija sistema grijanje-hla|enje za objekat Dječji dom Bijela-Heceg Novi, (2001/2002.god.)
       •  Glavni mašinski projekat vrelovodne kotlarnice sa pratećim   instalacijama u objektu Mljekara "Srna" Nikšić, (2001.god.)
       •  Glavni mašinski projekat kotlarnice i instalacija  centralnog grijanja Poslovnog kompleksa "Rudo Polje" u Nikšiću, (2001.god.)
       •  Glavni mašinski projekat razvoda komprimovanog vazduha u Termoelektrani Pljevlja, (1998.god.)
       •  Glavni mašinski projekat instalacija centralnog grijanja adaptacije Doma studenata - Nikšić, (1998.god.)
       •  Glavni mašinski projekat instalacija centralnog grijanja Intezivne njege bolnice Brezovik - Nikšić, (1998.god.)
       •  Glavni mašinski projekat grijanja i ventilacije Motela  Mareza  - Podgorica, (1997.god.)
       •  Glavni mašinski projekat rashladnog sistema Mini pivare -  Glava Zete, (1997.god.)
       •  Idejni projekat i tenderska dokumentacija solarnog grijanja hotela -HTP Boka Herceg Novi ,(1997.god.)
       •  Idejni projekat i tenderska dokumentacija za snabdijevanje toplotnom energijom Muzejskog kompleksa Cetinje, (1997.god.)
       •  Glavni mašinski projekat instalacija grijanja i ventilacije objekta "Bordo" Podgorica, (1996.god.)
       •  Glavni mašinski i elektro projekat pneumatskog transporta piljevine i energetskog napajanja nove Pilane "Javorak" Nikšić ,(1996.god.)
       •  Glavni mašinski projekat termo-tehničkih instalacija Upravne zgrade sa skladištem i radionicama JP Vodovod Nikšić, (1996.god.)
       •  Glavni mašinski projekat vodozahvata i vodosnabdijevanjaFabrike"Ribarstvo"-Rijeka Crnojevića, (1996.god.)
       •  Projektna dokumentacija i inženjering poslovi za Sportsko-rekreativni centar u Nikšiću:
                   -Instalacije grijanja
                   -Instalacije ventilacije
                   -Instalacije klime
                   -Elektro instalacije
                   (Sportska dvorana , Olimpijski bazen, prateći sadržaji), (1996/1997.god.)
       •  Glavni mašinski projekat i kompletan inženjering Mlina za kukuruz Nikšić, 30 t/24 h (1996.god.)


Izvođenje radova

       •  Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih instalacija:
- grijanje i klimatizacija,
- ventilacija,
- sistem za protivpožarnu (šprinkler) zaštitu
Objekat: Agencija za poštansku djelatnost i elektronske komunikacije, Podgorica (2009.god.)
       •  Isporuka i montaža protivpožarnog (šprinkler) sistema – JU OŠ ‘’Druga osnovna škola’’, Budva (2009.god.)
       •  Isporuka i montaža elemenata gasne instalacije autopunionice – LUK OIL, Bijelo Polje (2009.god.)
       •  Isporuka i montaža novog kotla toplovodne kotlarnice, snage 410KW, adaptacije instalacija – MUP Pljevlja (2009.god.)
       •  Isporuka i montaža protivpožarnog (šprinkler) sistema – Dom zdravlja, Ulcinj (2009.god.)
       •  Montaža hidro-mašinske opreme za prečišćavanje vode bazena – EURO MIX Trade, Budva (2009.god.)
       •  Isporuka i montaža elemenata gasne instalacije autopunionice – Delta Petrol, Kakanj (2009.god.)
       •  Izvođenje radova na termotehničkim instalacijama - JU OŠ ‘’Milija Nikčević’’, Nikšić (2009.god.)
       •  Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih instalacija:
- grijanje i klimatizacija,
- ventilacija,
- sistem za odvod dima i toplote,
- centralni nadzor i upravljanje sistemom
Objekat: Hipermarket ‘’Mercator’’ – Mall of Montenegro, Podgorica (2009.god.)
       •  Isporuka i montaže toplovodnog kotla 160KW sa gorionikom, rekonstrukcija pratećih elemenata kotlarnice – JP Vodovod, Nikšić (2009.god.)
       •  Izgradnja nove kotlarnice, isporuka i montaža toplovodnog kotla 440KW na lako lož ulje, rekostrukcija pratećih elemenata kotlarnice – Dom zdravlja, Plav  (2009.god.)
       •  Radovi na izradi ventilacije u pogonima filtracije i snabdjevanje kotlovskih gorionika vazduhom, Pivara ‘’Trebjesa’’, Nikšić  (2009.god.)
       •  Zamjena i montaža toplovoda OŠ Jugoslavija, Bar (2009.god.)
       •  Rekonstrukcija termotehničkih instalacija i kotlarnice – OŠ Boško Buha, Pljevlja (2009.god.)
       •  Rekonstrukcija termotehničkih instalacija – Uprava Policije, PJ Berane (2009.god.)
       •  Defektaža, remont i puštanje u rad solarnog sistema (cca 320m2 kolektorske površine, sa 26m3 akumulacije tople sanitarne vode) Hotela ‚‚Bečići‚‚ u Bečićima (2009. god)
       •  Instalacija protiv-požarne zaštite (mokri šprinkler sistem) zgrade Porodilišta, JZU ‚‚Bogdan Vujošević‚‚ u Ulcinju (2009. god)
       •  Instalacija protiv-požarne zaštite (mokri šprinkler sistem) na zgradi Insitiuta za javno zdravlje, Kliničko-bolničkog centra, Podgorica (2009. god)
       •  Instalacija protiv-požarne zaštite (mokri šprinkler sistem) na zgradi Vlade Republike Crne Gore, Podgorica (2009. god)
       •  Instalacije grijanja i ventilacije objekta Osnovne i Srednje muzičke škole ‚‚Dara Čokorilo‚‚   (2009. god)
       •  Instalacija klimatizacije i pripreme topple vode - toplotna pumpa, fen-coil uređaji i solarni sistem – Poslovni Objekat Dakić, Kumbor (2008.god)
       •  Instalacija solarnog za pripremu topple vode – paket za 8 osoba, Niveda, Kumbor (2008.god)
       •  Instalacija soalrnog sistema za pripremu topple vode – paket za 6 osoba, privatni objekat Janičić, Bar (2008.god)
       •  Instalacija klimatizacije objekta ANB Podgorica (2008.god)
       •  Instalacija TNG – skladišni rezervoar 5m3, redukciono-regulaciona stanica TNG, razvodi i povezivanje na potrošače kuhinje Hotela Miločer. (2008.god)
       •  Instalacija radijatorskog i kaloriferskog grijanja, komplet sa kotlarnicom loženom otpadnim uljem (1x100KW), Auto-servis Oktopod Nikšić, (2008.god)
       •  Instalacija TNG – skladište 2x5m3, isparivačko redukciona stanica (1x60kg/h), razvodi TNG za IC grijanje sportske dvorane – SC Nikšić (2008.god)
       •  Instalacija radijatorskog grijanja (snage cca 1MW) sa razvodnom mrežom - Mi-Rai Group, Nikšić (2008.god)
       •  Ugradnja toplovodnog kotla loženog tečnim gorivom (700kW), Pošta Podgorica(2008.god)
       •  Ugradnja toplovodnog kotla loženog tečnim gorivom (600kW), Pošta Bijelo Polje (2008.god)
       •  Instalacija centralnog grijanja sa kotlarnicom na tečno gorivo (1x100kW), Vatrogasni dom Žabljak (2008.god)
       •  Instalacija centralnog grijanja sa kotlarnicom na tečno gorivo (1x100kW), Vatrogasni dom Mojkovac (2008.god)
       •  Ugradnja toplovodnog kotla sa gorionikom loženim ekstra lakim gorivom, rekonstrukcija sis. ekspanzije, magistralni razvod tople vode – ''Dom starih'' Risan (2008.god)
       •  Ugradnja toplovodnog kotla sa gorionikom loženim ekstra lakim gorivom (1x620kW), Gimnazija i Srednja pomorska Škola Kotor (2008.god)
       •  Toplovodna kotlarnica OŠ ''Braća Ribar'' Nikšić – 2x400kW, loženje ekstra lakim gorivom (2008.god)
       •  Instalacija radijatorskog grijanja Internata Policijske akademije - Danilovgrad (2008.god.)
       •  Kotlarnica na EL (2x220kW) sa instalacijom radijatorskog grijanja – JU OŠ ''Pečurica'', Bar (2008.god.)
       •  Kotlarnica na TNG (1x220kW) sa instalacijom radijatorskog grijanja - JU OŠ ''Ostros'' - Bar (2008.god.)
       •  Kotlarnica na TNG (2x500kW) sa magistralnim razvodima i instalacijom radijatorskog grijanja- JU OŠ ''Vladimir Nazor'' - Podgorica (2008.god.),
       •  Kotlarnica (2x300 kW) sa postrojenjem za TNG – Osnovna škola ''Milan Pavić'' Golubovci, Podgorica (2008.god.)
       •  Kotlarnica (2x600 kW) sa postrojenjem za TNG – Gimnazija ''Stojan Cerović'' Nikšić (2008.god.)
       •  Instalacije centralnog grijanja sa magistralnim razvodima, kotlarnicom (2x500 kW) i postrojenjem TNG-a – Osnovna škola ''Bećo Đilas'' Mojkovac i Dječiji vrtić ''Mojkovac'' (2008.god.)
       •  Kotlarnica (1x250 kW) na tečno gorivo sa skladištnim rezervoarom – Srednja muzička škola ''Vasa Pavić'' Podgorica (2008.god.)
       •  Instalacija TNG-a za kuhinju – Hotel ''Siti'' Podgorica (2008.god.)
       •  Instalacija TNG-a za kuhinju – ''Barska plovidba'' Bar (2008.god.)
       •  Kotlarnica (1x500 kW) sa postrojenjem za TNG – Ski centar ''Vučje'' Nikšić (2007.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja sa kotlarnicom i postrojenjem TNG-a – JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Podgorica (2007.god.)
       •  Instalacije termotehnike – ''New ski centar'' Kolašin (2007.god.)
       •  Instalacije grijanja i klimatizacije sa kotlarnicom i postrojenjem TNG-a - Gimnazija ''Niko Rolović'' Bar (2007.god.)
       •  Kotlarnica na tečno gorivo 1x200 kW – Osnovna škola ''Nikola Đurković'' Radanovići (2007.god.)
       •  Instalacija toplovodne kotlarnice ložene sa TNG, uključujući i kompletnu instalaciju TNG (podzemni rezervoar V = 20m3, isparivačko redukciona stanica 2x60 kg/h) za OŠ «Vuk Karadžić» - Podgorica, (2007.god.)
       •  Instalacija TNG za kuhinju vila Hotela «Avala» - Budva, (2007.god.)
       •  Instalacija TNG za kuhinju Hotela «Topolica» - Bar, (2007.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja i sistemi ventilacije – kompletna rekonstrukcija – Hotel «LIPKA» - Kolašin, (2007.god.)
       •  Protivpožarna šprinkler instalacija, komplet sa pumpnim postrojenjem – Hotel «LIPKA» - Kolašin, (2007.god.)
       •  Instalacija tehnoloških cjevovoda – Pivara ''Trebjesa'' Nikšić, (2007.god.)
       •  Protivpožarna šprinkler instalacija – Hotel ''Avala'' Budva, (2007.god.)
       •  Instalacija grijanja sa kotlarnicom – Staklenik Srednje poljoprivredne škole Bar, (2007.god.)
       •  Toplovodna kotlarnica 2x420kW, loženje tečnim gorivom – komplet – OŠ ''Marko Miljanov'' Podgorica, (2007.god.)
       •  Toplovodna kotlarnica (VIESSMANN kotlovi 1,6 MW), sa magistralnim razvodima tople vode – Srednjoškolski centar i Sportska dvorana – Plav, (2006.god.)
       •  Hemijsko čišćenje parnih kotlova Vojne bolnice – Meljine, (2006.god.)
       •  Rekonstrukcija instalacije propan-butana – Hotel "Queen Montenegro" - Bečići, (2006.god.)
       •  Dogradnja instalacije radijatorskog grijanja Gimnazije "Stojan Cerović" Nikšic, (2006.god.)
       •  Izgradnja toplovodne kotlarnice na čvrsto gorivo 2x370 kW sa rekonstrukcijom instalacije radijatorskog grijanja OŠ "Bratsvo- jedinstvo" Rožaje, (2006.god.)
       •  Izgradanja toplovodne kotlarnice na tečno gorivo 2x110 kW i sistema radijatorskog i kaloriferskog grijanja JU Dječiji vrtić "Boško Buha" Rožaje, (2006.god)
       •  Izgradnja toplovodne kotlarnice i sistema radijatorskog grijanja OŠ "Savo Pejanović" Podgorica – Javni radovi RCG, (2006.god.)
       •  Rekonstrukcija instalacije centralnog grijanja – O.Š. "Braća Labudović" Nikšić (2006.god.)
       •  Hemijsko čišćenje kotlova VAPORAX – Vojna bolnica Meljine, (2006.god.)
       •  Rekonstrukcija instalacije mazuta za centralnu kotlarnicu Pivara "Trebjesa" Nikšić, (2006.god.)
       •  Instalacija propan-butana – sistem sa bocama Hotel "Zlatibor" -  Bečići (2006.god.)
       •  Instalacija propan-butan gasa sa isparivačko redukcionom stanicom G=25 kg/h, sa sitemom detekcije prisustva gasa – Hotel "Mediteran" Bečići (2006.god.)
       •  Instalacija klimatizacije poslovnog objekta "Likaprom" – Podgorica, (2006.god.)
       •  Sanacija toplovodne kotlarnice i instalacije grijanja sportske dvorane sa ugradnjom automatike – OŠ "Štampar Makarije" – Podgorica (2006.god.)
       •  Ugradnja toplovodnog kotla 800 kW loženog tečnim gorivom – Ekonomska škola Nikšić, (2006.god.)
       •  Rekonstrukcija instalacije glikola – Pivara "Trebjesa" Nikšić, (2006.god.)
       •  Rekonstrukcija kotlarnice JU OŠ "Aleksa Đilas" – Mojkovac (2006.god.)
       •  Izmjenjivačka stanica para-voda, komplet sa automatikom i razvodnim cjevovodima za lakirnicu Čelibić d.o.o. Podgorica, (2006.god.)
       •  Rekonstrukcija sistema radijatorskog grijanja, Gimnazija “Panto Mališić“ Berane, (2006.god.)
       •  Sistem za pripremu sanitarne potrošne vode - isporuka i montaža opreme 2x3 m3, Vojna bolnica Meljine, (2006.god.)
       •  Instalacija tečnog naftnog gasa sa redukciono regulacionom stanicom za kuhinju Kliničkog bolničkog centra Podgorica, (2005.god.)
       •  Redukciono isparivačka stanica tečnog naftnog gasa 60 kg/h sa skladištnim rezervoarom, "Gitanes Petrol" - Nikšić, (2005.god.)
       •  Sistem tečnog goriva za kotlarnicu Hotela "Bjanka" - Kolašin, (2005.god.)
       •  Toplovodna kotlarnica 2x400KW, Osnovna škola "Dušan Korać" - Bijelo Polje, (2005.god.)
       •  Radijatorsko grijanje Srednje škole "Bećo Bašić" - Plav, (2005.god.)
       •  Centralna toplovodna kotlarnica 800KW, magistralni razvodi tople vode i sistem radijatorskog grijanja - Centrar srednjih škola - Podgorica, (2005.god.)
       •  Pumpno postrojenje za zaštitu od potapanja, Q=100m3/h, komplet sa dizel agregatskim postrojenjem - Gimnazija "Petar I" Danilovgrad, (2005.god.)
       •  Toplovodna kotlarnica i sitem radijatorskog grijanja - Osnova škola Srpska, Podgorica, (2005.god.)
       •  Remont postrojenja kotlarnice i pripreme sanitarne potrošne vode - Vojna bolnica Meljine, (2005.god.)
       •  Punionica autogasa Tivat - INA Crna Gora, Kotor, (2005.god.)
       •  Toplovodna kotlarnica na tečno gorivo 400 kW - O.Š.”Vidrovan Nikšić”, (2005.god.)
       •  Šprinkler instalacija - isporuka opreme, montaža i puštanje u rad - Hotel ”Bjelasica” - Kolašin, (2004/2005.god.)
       •  Instalacija toplovodnog grijanja sa kotlarnicom na tečno gorivo 100 kW - Hoteli ”Managment” - Žabljak, (2004.god.)
       •  Kotlarnica na čvrsto gorivo sa pratećim instalacijama 250 kW - Hotel ”Žabljak” - Žabljak - Hoteli ”Managment” - Žabljak, (2004.god.)
       •  Pivara”TREBJESA”Nikšić- Cijevne instalacije razvoda tehnoloških voda, (2004.god.)
       •  Pivara”TREBJESA”Nikšić- Cijevne instalacije razvoda glikola, (2004.god.)
       •  Pivara”TREBJESA”Nikšić- Instalacija tehnoloških fluida,(2004.god.)
       •  Hotel “MAESTRAL”, Pržno, Crna Gora, Šprinkler pumpna stanica, (2004.god.)
       •  Hotel “MAESTRAL” Pržno, Crna Gora - Šprinkler razvodna mreža, (2004.god.)
       •  Osnovna škola "Jovan Tomašević" Virpazar - Isporuka i montaža rezervoara za tečno gorivo V=15m3,      (2003./2004.god. )
       •  Osnovna škola "Bajo Jojić" Andrijevica - Projektovanje, isporuka i montaža toplovodne kotlarnice na tečno gorivo 2 x 1 MW , ( 2003./2004.god. )
       •  Gimnazija Bijelo Polje - Isporuka i montaža toplovodnog kotla na čvrsto gorivo 500kW, ( 2003./2004.god. )
       •  Zavod za zapošljavanje Nikšić - centralno grijanje nadogradjenog dijela zgrade, ( 2003.god. )
       •  Carinarnica Nikšić - instalacija centralnog grijanja,  (2003.god.)
       •  Centralna toplotna podstanica sa pripremom sanitarne potrošne vode - Opšta bolnica "Danilo I" Cetinje ( 2003.god. )
       •  Instalacija centralnog grijanja Opšte bolnice "Danilo I" Cetinje - izgradnja i rekonstrukcija, ( 2003.god. )
       •  Parna kotlarnica 1.200 kg/h vodene pare , p=3 bar - INIS "Marko Radović" Podgorica, ( 2003.god. )
       •  Objekat Centralne sterilizacije KBC Podgorica, (2003.god.)
       •  Agregatsko postrojenje 2 x 40 kVA – “Prohouse” Podgorica ,(2003.god.)
       •  Centralna kotlarnica Školskih objekata - Kolašin, 2 x 500 kW ,(2003)
       •  Instalacija radijatorskog grijanja, kotlarnica i priprema sanitarne potrošne vode - Hotel "Park" - Bijela, P+2, (2003.god.)
       •  Postrojenje za proizvodnju i komprimovanje acetilena – “PROGAS” ,Bijela-HercegNovi, komplet sa punionicom boca G=36 kg/h, (2002.god.)
       •  Rekonstrukcija toplovodne kotlarnice - Pošta 1 Podgorica, Q=350 kW, (2002.god.)
       •  Instalacije centralnog grijanja objekta Hotel " Plavsko jezero " - Plav,    P=200 m2 (2002.god.)
       •  Toplovodna kotlarnica ložena tečnim gorivom 2 x 500 kW , Osnovna skola "Braća Topalović" - Plužine, (2002.god.)
       •  Instalacije termotehnike u objektu “Crnagoracoop” - Danilovgrad, Idejni projekat upravne zgrade (2001.god.)
       •  Instalacija za pripremu sanitarne potrošne vode u objektu Fabrika za prepadu mesa '' Goranović'' - Nikšić,   2 x 2,5 m3 (2001.god.)
       •  Instalacija kotlarnice i centralnog grijanja Fabrike za prepadu mesa”Goranović”-Nikšić,P=2000 m2 (2001.god.)
       •  Instalacija klimatizacije Dječjeg doma ''Mladost" - Bijela, Herceg Novi - sistem toplotna pumpa i fan coil ure|aji, (2001.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja objekta Centralna banka RCG - Podgorica P=500 m2 ,(2001.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja, kotlarnica i  centralna priprema sanitarne potrošne vode Dom zdravlja - Plav, bojler V=6 m3 (2001.god.)
       •  Instalacija tehnološke kotlarnice Poslovnog objekta “Duga” - Nikšić, Q=300 kW (2001.god.)
       •  Instalacije centralnih grijanja i klimatizacije za individualne objekte - Nikšić, Podgorica, Plav, Budva, Herceg Novi...
       •  Vrelovodna kotlarnica sa pratećim instalacijama za mljekaru” Srna” - Nikšić, Q=250 kW,(2001.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja i ventilacije u objektu “Sofka” - Nikšić, P=1000 m2 ,(2000.god.)
       •  Instalacije tehnološke tople vode u Fabrici”Primorka” - Bar, Q=2 x 55 kW, (2000.god.)
       •  Kotlarnica Hotela”Pljevlja”- Pljevlja -Isporuka i ugradnja kotla lozenog ugljem, 800 kW, (2000.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja uOsnovnoj školi”Njegoš“ - Kotor, P=1500 m2,(2000.god.)
       •  Remont skladišnih rezervoara, pretakališta, pumpno kompresorske stanice i punionice TNG-a u objektu NIS “Energogas “Beograd - Sektor Podgorica, V=150 m3 + 250 m3 + 1000 m3 (1999.god.)
       •  Postrojenje bazenske tehnike Olimpijskog bazena - Nikšić, (1999.god.)
       •  Centralna priprema sanitarne potrošne vode u objektu Dom studenata - Nikšić, 2 bojlera V=5 m3 + 1,5 m3 (1999.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja objekta Dom studenata - Nikšić, P=3000 m2 (1998.god.)
       •  Instalacija kotlarnice i centralnog grijanja odjeljenja Intenzivne njege Bolnice Brezovik - Nikšić, P=300 m2 (1998.god.)
       •  Instalacija kotlarnice, centralnog grijanja i ventilacije Motela” Mareza” – Podgorica, (1998.god.)
       •  Instalacija centralnog grijanja i ventilacije Poslovnog objekta ''Bordo''- Podgorica, P=500 m2 (1997.god.)
       •  Remont kotlarnice i hemijsko čišćenje kotlova AVP 1250 u” Autoprevozno” - Nikšić, Q=2 x 1250 kW (1997.god.)
       •  Remont kotlova loženih tečnim gorivom, proizvod “Toplota” - Zagreb, Q=650 000 kcal/h u objektu NJP – “Pobjeda”-Podgorica, (1997.god.)
       •  Remont kotla AVP 350 i pratećih instalacija kotlarnice u objektu SC Vučje - Nikšić, (1996.god.)
       •  Sistem tehnoloških voda u Mlinu za kukuruz - Nikšić, G=24 t/dan, (1996.god.)


Ispitivanje uređaja i posuda pod pritiskom

       •  Reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti za vodenu paru, toplu vodu, komprimovani vazduh i medicinski kiseonik (2009. god.)
                               - Hotel ``Bečići``, Bečići
                               - OŠ ``Savo Pejanović``, Podgorica
                               - Pivara ``Trebjesa``, Nikšić
                               - ``Luka Bar``, Bar
       •  Reatestiranje i baždarenje ventila sigurnosti za vodenu paru, toplu vodu, komprimovani vazduh i medicinski kiseonik (2008. god.)
                                - Vojna Bolnica Meljine,
                                - Pivara Nikšić.
       •  Ispitivanje boca za Tehnicke gasove i TNG (2008. god.)
                            - INA CG
                            - Elektroprivreda Crne Gore
       •  Periodični pregled i ispitivanje boca za tehničke gasove (1.700 kom.):
                                  - kiseonik
                                  - acetilen
                                  - ugljen dioksid
                                  - argon
Naručilac: Sapio Montenegro (2007.godina)
       •  Periodični pregled i ispitivanje boca za TNG – 10 kg (8.000 kom)
Naručilac: INA Crna Gora (2007.godina)
       •  Pregled i ispitivanje autocistijerne za transport TCO2 – Pivara "Trebjesa" Nikšić (2006.god.)
       •  Pregled i ispitivanje cistijerne za transport TNG, V=15.000 lit, "INA CRNA GORA" – Kotor (2006.god.)
       •  Kontrolni proračun, pregled i ispitivanje autocistijerne za transport TNG, V=16.000 l, Ina Crna Gora, Kotor, (2006.god.)
       •  Pregled i ispitivanja pokretnih posuda pod pritiskom - boca za TNG 10 kg, 3500 kom, Ina Crna Gora, Kotor, (2005./2006.god.)
       •  Kontrolni proračun, pregledi i ispitivanje autocistijerne za transport TNG - Ina Crna Gora,Kotor (2005.god.)
       •  Kontrolni proračun, pregledi i ispitivanje autocistijerne za transport TNG - Fab Live, Podgorica, (2004.god.)
       •  Kontrolni proračun, pregledi i ispitivanje autocistijerne za transport TNG - Senić Petrol, Podgorica, (2004.god.)
       •  Instalacija TNG - sistem sa bocama
                  -Hotel "Topolica" - Bar
                  -Hotel Inex - "Zlatna obala" Sutomore
                  -Samački hotel Gra|evinskog Nikšić
                  -OB “Danilo I”-Cetinje
                  -Hotel ”Rivijera”-Petrovac
       •  Periodični pregled i ispitivanje boca za komprimovane gasove (1500 komada)
                  -Kiseonik
                  -Ugljen dioksid
                  -Azot
                  -Acetilen
          "Progas" - Podgorica , (2002/2004.god.)
       •  Periodični pregled i ispitivanje auto cistijerne za transport tečnog CO2 , V=15 m3 , p=22 bar - Pivara "Trebjesa" Nikšić, (2002.god.)
       •  Periodični pregled  i ispitivanje skladišnih rezervoara za TNG, V=2 x 60 m3 – “Crnagoracoop”- Danilovgrad, (2002.god.)
       •  Remont, ispitivanje i podešavanje na pritisak otvaranja ventila sigurnosti:
                  -JP EPCG - HE Perućica, HE Glava Zete, TE Pljevlja
                  - DD Crnagoracoop - Danilovgrad
                  - INIS ''Marko Radović'' - Podgorica
                  - NJP '' Pobjeda'' - Podgorica
                  - AD Pivara - Nikšić
                  - AD Rudnici boksita - Nikšić
                  - AD Plantaze – Podgorica
            (2001 - 2003.god.)
       •  Priprema za ispitivanje i ispitivanje ure|aja pod pritiskom (parni kotlovi, rezervoari komprimovanog vazduha, hidroforske posude, rezervoari TNG-a) - DD “Crnagoracoop-Danilovgrad i ŽeljezaraNikšić, Hotel Jezera”Zabljak,(2001/2004.god.)
       •  Remont i ispitivanje boca za komprimovani kiseonik za:
                  - Autoprevozno - Nikšić (2001.god.)
                  - AD Pivara - Nikšić (2003.god.)
                  - Boksiti - Nikšić (2001 - 2003.god.)
                  - Željezara - Nikšić (2001 - 2003.god.)
                  - Bolnice,remontne radionice,..(2004.god.)
       •  Remont i ispitivanje boca za komprimovani SO2 za objekat DD” Plantaže” - Podgorica (2001.god.)

Ening © Copyright 2004 | Design & programming by Digital Preview